KANDUNGAN PEMBELAJARANMINGGU 1
MENGGUNAKAN INTERNET, ENJIN PENCARI BAHAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
 
MINGGU 3 
TAJUK : ETIKA PENGGUNAAN INTERNET
     

MINGGU 10
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SECARA BILIK MAYA
Maya 
MINGGU 11
PENGAJARAN BAHASA MELAYU SECARA SIDANG VIDEO

MINGGU 12
MENGGUNAKAN ALAT PENGARANGAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

MINGGU 13
MEREKA CIPTA ANIMASI DALAM PERSEMBAHAN BAHAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

MINGGU 14
BENGKEL CAKERA PADAT PENGAJARAAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU

MINGGU 15
SEMINAR DAN PAMERAN TMK DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU


 

No comments:

Post a Comment