19 Apr 2013

RPH BERPANDUKAN MODEL ASSURE


Kemahiran Menulis
Tahun 2

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Bahasa Melayu Tahun 2 KSSR
Sekolah Kebangsaan Taman Indah
Tuaran Sabah

Mata Pelajaran
        Bahasa Malaysia
Tahun
Tahun 2 Mawar (Analisis ciri pelajar)
Tarikh
16 Jun 2013
Masa
        07.30 pagi hingga 08.30 pagi (60 minit)
Bilangan Murid
        20 Orang Murid
Tema
ALAM SEKITAR
Tajuk
Berkelah di sungai

Standard Kandungan
Standard Pembelajaran
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.Objektif


Pada akhir pengajaran, murid dapat :
i. Membina dan menulis 3 daripada 4 jawapan dalam bentuk ayat mudah berdasarkan soalan yang diberi
ii. Membaca petikan teks yang diberi dengan sebutan yang betul dan lancar
(nyatakan objektif)


Pengisian Kurikulum
i. Ilmu: Kajian Tempatan
ii. Nilai : kerjasama, berdikari,bersyukur,menjaga kebersihan
iii. EMK/KBT: ICT dan Belajar Cara Belajar

Sistem Bahasa
Tatabahasa –kata hubung
Media
Petikan, gambar tempat-tempat perkelahan, lembaran aktiviti, papan skrin putih, pemancar (LCD),Klip video, msft power point, box.com, dan surveymonkeys.com
(pilih media & bahan)
Pengetahuan Sedia ada
Murid-murid pernah mengikuti dan mengalami suasana aktiviti perkelahan.

 
PROSEDUR PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Aktiviti
Pengisian Kurikulum
Catatan
Set Induksi (5 Minit)

1. Guru memaparkan klip video tentang  suasana perkelahan di sungai Congkak.
(guna media & bahan)

2. Guru bertanyakan pendapat murid tentang keadaan suasana perkelahan di dalam video.

3. Guru mengaitkan video yang ditayangkan dengan tajuk pembelajaran.
Ilmu  : Pend.Kesihatan
Nilai  : kebersihan
EMK : Kreativiti dan inovasi
          (Fasa Persediaan)

Teknik : Kaedah soal jawab

 Aktiviti 1
Klip Video mengenai perkelahan di sungai Congkak.
Langkah 1 (15 minit)
1. Guru meminta murid memilih salah satu tempat dalam paparan dengan mengklik di kiri tetikus pada gambar yang dipilih.

2. Murid diminta membaca secara kuat nama tempat tersebut.

3. Guru berbincang dengan murid tentang pentingnya tempat-tempat perkelahan yang menarik dikaitkan dengan ekonomi penduduk setempat.

lmu: Pend.Moral
Nilai: kerjasama
KBT: BCB- bacaan
mekanis
EMK: Kreativiti dan inovasi (Fasa Imaginasi)

Pendekatan : Berpusatkan
                    Bahan


Aktiviti 2
Slaid Gambar
Langkah 2 (10 minit)

1. Murid diminta membaca dan memahami teks yang dipaparkan pada skrin dengan betul.

2. murid diminta menulis 5 ayat mudah untuk menceritakan semula kandungan teks dalam perisian surveymonkeys.com
(libatkan pelajar)

3. Murid diminta mengenal pasti kata hubung yang terdapat dalam petikan. Kemudian, guru menerangkan tentang kata hubung berkenaan.
Nilai:bertatasusila
EMK: Kreativiti dan inovasi (Fasa Tindakan)

TMK

Sistem bahasa : Kata hubung


Aktiviti 3
Surveymonkeys.com:
Petikan TeksAktiviti 4
Slaid P.Point :
Kata Hubung
Langkah 3 (25 minit)

1. Murid diminta untuk masuk ke laman web box.com dengan menggunakan rangkaian internet.
2. Murid diminta membuat latihan yang disediakan dengan membina dan melengkapkan ayat-ayat berpandukan isi teks yang telah dibaca.

2. Secara kumpulan, murid dibimbing untuk berbincang mengenai beberapa kata hubung yang dipetik daripada teks.

Pentaksiran
1. Murid diminta menulis ayat mudah yang sesuai berdasarkan frasa yang diberi
(nilai & semak semula bahan)

Pemulihan
1. Murid diminta melengkapkan ayat dengan kata hubung yang betul berdasarkan gambar yang diberi.Pengayaan

1. Murid diminta menulis lima ayat majmuk yang sesuai tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar tunggal yang diberi.Nilai:Rasional
KBT:KB-banding beza
Nilai:kerajinan


Nilai: Berdikari,
kebersihan
KBT:BCB-menulis
ayat

Nilai: Berdikari
KBT: menjana idea

Nilai: Berdikari
KBT: menjana idea


Aktiviti 5
Lembara kerja
Box.comAktiviti 6
Pentaksiran

Aktiviti 7
PemulihanAktiviti 8
Pengayaan
Penutup (5 Minit)
1. Penutup sosial:
Peneguhan positif dan pujian kepada murid di atas usaha dan kejayaan mereka. 
2. Penutup kognitif:
Guru membimbing murid merumuskan tentang sesi pengajaran dan pembelajaran mereka pada hari tersebut.


KBT:KB-menjana idea
       Kerjasama

No comments:

Post a Comment