4 Mar 2013

MINGGU 9

TAJUK : Mengedit Bahan Pengajaran Bahasa Melayu Secara Atas Talian.

Pengenalan
Mengedit bahan pengajaran atas talian bermaksud menggunakan perisian yang terdapat dalam internet untuk mengedit bahan pengajaran guru. Terdapat pelbagai perisian dalam internet. Antaranya ialah :


i. zoho https://docs.zoho.com/jsp/index.jsp
ii. Google docs https://docs.google.com/#home
iii. 280 slideshow http://280slides.com/editor/
iv. My brocchure maker.com

Prosedur pengeditan
i. Mengetahui URL perisian pengeditan
   • Tempat pengeditan bahan boleh dijalankan
ii. Mendaftar terlebih dahulu
   • Sebagai menerima terma dan syarat syarikat pengendali perisian
iii. Memilih bahan yang sesuai
   • Mendapatkan bahan yang sesuai untuk dimasukkan dalam perisian atas talian
iv. Mengedit bahan atas talian
   • Memulakan pengeditan bahan atas talian

Prinsip pengeditan bahan atas talian
i. Bahan yang digunakan bersesuaian
ii. Tidak melanggar terma dan syarat perisian
iii. Bersesuaian dengan pengajaran dan pembelajaran


Contoh : Membina Brosur Atas Talian.


1.) Muka luar Brosur.
    - Sila klik di sini.

2.) Muka Dalam Brosur.
    - Sila Klik di sini.